Laptopot kapnak iskoláink (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0010)
2010. július 2.

Kisújszállás Város Önkormányzata a TIOP-1.1.1/09/1. kódszámú, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című pályázati program keretében 19.886.992 Ft támogatásban részesült, mely a pályázott összeg 100%-a.

A pályázati kiírás keretében a TÁMOP-3.1.4/08/2. pályázati kiíráson támogatást nyert fenntartók azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújthattak be pályázatot, amelyek esetében a tanulói laptop programba való bekapcsolódás feltételeit betervezték, és teljes körűen igazolták a szakmai feltételek meglétét

Az „IKT-val támogatott (tanulói laptop program) oktatási környezet kialakítása a kisújszállási Arany János Általános Iskolában és Móricz Zsigmond Gimnáziumban" elnevezésű, 2010. május 1-jétől 2010. október 31-ig tartó projekt célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.

A pályázat keretében az Arany János Általános Iskola részére 23 db, a Móricz Zsigmond Gimnázium részére 128 db tanulói laptop kerül beszerzésre.

« vissza