Hirdetőtábla
 

 

Közigazgatási hatósági eljárás megindítása az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-kelet - Püspökladány közötti szakasz 2. nyomvonalváltozat létesítésére, környezetvédelmi engedély tárgyában

 

Környezetvédelmi engedély módosítása az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-kelet - Püspökladány közötti szakasz 2. nyomvonalváltozat létesítésére, figyelemmel az eljárásba bevont hatóságok nyilatkozatai, valamint a közreműködő szakhatóságok

 

 

 

Ingatlanértékesítés

Kisújszállás Város Önkormányzata nyilvános meghirdetés
útján értékesíti az alábbi ingatlanokat:

 

 

Kisújszállás Város Önkormányzata a tulajdonát képező
hasznosítatlan termőföldek bérletére
pályázatot hirdet:

HIRDETMÉNY

Pályázati adatlap haszonbérleti szerződéshez

Pályázati adatlap rekreációs célú földszerzéshez

 

Termőföld kifüggesztés

0373/17 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0184/22, 0184/23 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0184/24 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

7607 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

7606 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0736/31 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0694/49 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0379/6 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0182/33 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0329/4 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0850/9 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

7206, 7207, 7208 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0264/37 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

3991, 3994, 3996, 3997, 3998, 4001, 4003/1, 4003/2, 4004/1, 4004/2, 4005, 4006 hrsz-ú termőföldek adásvételi szerződése

01189/17 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

01018/33 hrsz-ú termőföld, 0350/24 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

4036 hrsz-ú termőföld, 4037 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0885/71 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0214/6 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

01018/10, 01154/33 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

8080 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

7487, 7485, 7488 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

 

 

 

Agrárkamarai állásfoglalások

 

Kisújszállás Város Önkormányzatának bérbeadandó ingatlanjai

Kisújszállás Város Önkormányzata tulajdonában lévő hasznosítatlan termőföldek

Hirdetmény haszonbérleti pályázatról

Pályázati adatlap haszonbérleti szerződéshez

Karcagi, Szolnoki  Járási Hivatal Járási Földhivatala hirdetményei

NFA haszonbérleti pályázati felhívások/hirdetmények

Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos hirdetmények

Egyéb hirdetmények

Tájékoztatás a földbizottságról

Felhívás Gazdálkodóknak

Előzetes vizsgálati kérelem üzemeltetni kívánt gyártócsarnok és kazánház beruházáshoz

Tájékoztatás méhészek részére

Tájékoztató az afrikai sertéspestisről

Felhívás