Hirdetőtábla
 

Értesítés rovarirtó-szeres védekezésről

 

 

Közigazgatási hatósági eljárás megindítása az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-kelet - Püspökladány közötti szakasz 2. nyomvonalváltozat létesítésére, környezetvédelmi engedély tárgyában

Környezetvédelmi engedély módosítása az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-kelet - Püspökladány közötti szakasz 2. nyomvonalváltozat létesítésére, figyelemmel az eljárásba bevont hatóságok nyilatkozatai, valamint a közreműködő szakhatóságok

 

Ingatlanértékesítés

Kisújszállás Város Önkormányzata nyilvános meghirdetés
útján értékesíti az alábbi ingatlanokat:

7643 hrsz. alatt felvett „szántó” művelési ágú ingatlan

2620 hrsz. alatt felvet „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan

4033 hrsz. alatt felvett „kert” művelési ágú ingatlan

 

* * *

Kisújszállás Város Önkormányzata a tulajdonát képező  
hasznosítatlan termőföldek bérletére
pályázatot hirdet:

HIRDETMÉNY

Pályázati adatlap haszonbérleti szerződéshez

Pályázati adatlap rekreációs célú földszerzéshez

Pályázati adatlap haszonbérleti szerződéshez

Hirdetmény, termőföldek bérletére

* * *

Termőföld kifüggesztés

 

8079 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

7462 hsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0927/15 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

8145 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0861/1, 0861/2 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

7417 hrsz-ú zártkert adásvételi szerződése

01018/38 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0398/7, 0398/6 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0643/2 hrsz-ú kivett tanya adásvételi szerződése

0643/2 hrsz-ú kivett tanya adásvételi szerződése

01040/31 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

7141 hrsz-ú kert adásvételi szerződése

3933, 3934 hrsz-ú zártkert adásvételi szerződése

0931/3 hrsz-ú erdő és út adásvételi szerződése

0800/26, 0964/34 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0796/8, 0798/17, 0803/9, 0972/17,(0388/3, 0388/4, 0388/5, 0388/6, 0388/7, 0388/8) hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése 5 db.

 

Agrárkamarai állásfoglalások

* * *

Karcagi, Szolnoki  Járási Hivatal Járási Földhivatala hirdetményei

* * *

NFA haszonbérleti pályázati felhívások/hirdetmények

* * *

Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos hirdetmények

* * *

Agrárkamarai állásfoglalások

* * *

Címkezelési döntések

Kisújszállás, Doboskert u. 2., 4.

Kisújszállás, Bánomkert út 147

* * *

Egyéb hirdetmények

Tájékoztatás a földbizottságról

Felhívás Gazdálkodóknak

Előzetes vizsgálati kérelem üzemeltetni kívánt gyártócsarnok és kazánház beruházáshoz

Tájékoztatás méhészek részére

Tájékoztató az afrikai sertéspestisről

Felhívás