Önkormányzat felépítése
 

Polgármester

Teljes méret

Kecze István közlekedésgépész-mérnök, mérnöktanár, közoktatási vezető. Pályakezdőként három évig a Városi Tanács műszaki osztályának munkatársa, majd az Arany János Általános Iskola pedagógusa, 1995-2005 között igazgatója. Ezután egy évig könyvkiadó-vezetőként dolgozott. 1994-2002 között a 9. sz. választókerület települési képviselője, egy ciklusban a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság tagja. 2006. október 1-jétől városunk polgármestere. Tagja a Városvédő és -Szépítő Egyesületnek, a '48-as Olvasókörnek, a Phoenix Kulturális Egyesületnek, több közösség - Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság; Kisújszállási Sport Egyesület; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sakkszövetség; Nagykun Hagyományőrző Társulás; Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás; Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás; Kun Összefogás Konzorcium, Városok, Falvak Kulturális Szövetsége; Magyar Fürdővárosok Szövetsége - vezető tisztségviselője. 2011-ben, a megyében elsőként elnyerte „Az év polgármestere" címet, 2014-ben pedig megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Polgármesteri hitvallása:
„Töretlen városfejlesztés - Kisújszállásért."

Alpolgármester

Teljes méret

Tatár Zoltán mélyépítő üzemmérnök, településüzemeltetési szakmérnök. 1987-től a Városi Tanács építési előadója, majd főelőadója. 1990 és 2004 között a Városgazdálkodási Vállalat, majd a jogutód Városgazdálkodási Kft. munkatársa, 1997-től ügyvezető igazgatója. 2004-2006 között a NÉPSZER Kft. műszaki vezetője. A Városvédő és -Szépítő Egyesület elnöke. 1994-2002 között, majd 2006-tól települési képviselő. Jelenleg a FIDESZ-Nagykun Polgári Kör szövetségében a 2. sz. választókerület képviselője. 2006 óta városunk alpolgármestere, számos sikeres városfejlesztési pályázat koordinálója. Hitvallása: „Hiszek a településért tenni akaró emberek, közösségek együttműködésében, erejében. Bízom benne, hogy szaktudásommal, tapasztalatommal továbbra is elősegíthetem a tervszerű és céltudatos döntések meghozatalát városunk előrelépése érdekében."

Társadalmi megbízatású
(nem képviselő-testületi tag) alpolgármester

Teljes méret

Dr. habil Kovács Tibor történelem-földrajz szakos tanár, területfejlesztő szakgeográfus, magyar-német geográfus szakfordító. Hosszú ideig tanított a Debreceni Egyetemen, ahol 2003-ban doktorált, majd 2013-ban ugyanitt megszerezte habilitációját. 2000-től 2007-ig dolgozott az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél, közben egy évig tevékenykedett Magdeburgban tartományi minisztériumokban. 2007 augusztusa óta az egri Eszterházy Károly Főiskolán tanít, jelenleg a Turizmus Tanszék főiskolai docense. Tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak, az MTA Köztestületének, a kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesületnek. Hitvallása: „Folyamatos tanulás és minőségi munkavégzés - ez vihet csak előre bennünket."

Testületi tagok

Teljes méret

Demeter Jánosné érettségivel és munkaügyi, üzletvezetői képesítésekkel rendelkezik. 1985 óta az Arany János Általános Iskola dolgozója, 2013 decemberétől az intézmény nyugdíjasa, az iskolai büfét vállalkozóként vezeti. 1975-1997 között óvodai, iskolai szülői munkaközösség tagja, munkáját az Arany Diák Alapítvány „Aranyos Tanulóinkért" díjjal ismerte el. Tagja a Városvédő- és Szépítő Egyesületnek, a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének. 2009 óta az Illéssy Alapítvány kuratóriumának elnöke. 2006-tól települési képviselő. 2006-2012 között az önkormányzat delegáltja a városi óvodaszékben. 2008-2013 között a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke. A FIDESZ - Nagykun Polgári Kör jelöltjeként a 8. számú választókörzet képviselője, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke. Hitvallása: „Nem a politikai hovatartozás, hanem a szeretet, az emberség, az egymás iránt érzett felelősség adja az ember értékét." Mottóul választotta Wass Albert gondolatát, mely szerint „a hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek." „Ezért az egységért szeretnék dolgozni, ezt az értéket szeretném tovább vinni, mindig, mindenkit tisztelettel meghallgatni, mindenkinek segíteni."

Teljes méret

Dr. Ducza Lajos Mihály agrármérnök, mérnöktanár, mezőgazdaság-tudományi doktor, helytörténész. 1990-1998 között városunk polgármestere, 2006-2010 között alpolgármestere. Korábban a Nagykun Mg. Tsz. elnökhelyettese, majd 1998-2006 között a Mezőtúri Főiskola docense. A Városvédő és -Szépítő Egyesület tiszteletbeli elnöke. 2002-től a Kisújszállási Nagykun Polgári Kör alelnöke. A Pro Urbe, a Gaál Kálmán-, a Nagykunságért, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért, valamint a Podmaniczky-díj tulajdonosa. A FIDESZ-Nagykun Polgári Kör szövetségében a 3. sz. választókerület képviselője. Jelenleg a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tagja. Hitvallása: „Mindig közösségben és közösségért dolgoztam. A kisebb-nagyobb közösségek szolgálatát megtisztelő feladatomnak tartom; hogy munkámat eredményesen végeztem, jelzi az, hogy választóim 1990 óta hetedik alkalommal is képviselőjüknek választottak. Érdekel a várostörténet, örömmel szerkesztem a városi kalendáriumokat, helytörténeti füzeteket."

Teljes méret

Hermecziné Balogh Klára mezőgazdasági menedzser asszisztens és mezőgazdasági mérnök végzettséggel rendelkezik. Szívügye a mezőgazdaság és a magyar föld védelme. Skóciában szakmai gyakorlaton vett részt. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Kisújszállási Szervezetének elnöke.Jelenleg gyesen van 22 hónapos kisfiával. A képviselő-testületbe a Jobbik Magyar-országért Mozgalom pártlistájáról került be. Jelenleg az önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának tagja. Mottója Wass Albert egy gondolata: „Nem harcolhatunk valami ellen. Annak semmi értelme. Valamiért kell harcolni."

Teljes méret

Juhász Attila vállalkozó. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakkö-zépiskolában végezett. 2006-2010 között, majd 2014-től ismét a 4. számú körzet települési képviselője. Három gyermek édesapja. Aktív résztvevője a helyi sportéletnek. Tagja a Humán Erőforrás Bizottságnak, amelyben a város területén működő egészségügyi és szociális ellátottságot, a sportlehetőségeket, a civil szervezetek munkáját, valamint a gyermek- és ifjúsági területeket szeretné kiemelten képviselni. Ő kezdeményezte 2007-ben a Bittner Falusi Nap című rendezvényt, amit ezután is meg kíván rendezni. „Bizalommal forduljanak hozzám, hiszen egy a célunk! Egy szerethető, fejlődő és békés város!"

Teljes méret

Kui Lajos ízig-vérig sportember, akinek nemcsak kedvelt időtöltése, hanem hivatása is a sport. Hajdani labdarúgó, később edző, aki kisújszállási gyermekek százait tanította a sport játékszabályaira úgy, hogy közben meg is szerettette velük a labdarúgást. Ebbéli munkája révén sokan ismerik őt városunkban, különösen szűkebb lakókörnyezetében. Tisztelettel, bizalommal, barátsággal vannak iránta. Választási programjában elkötelezte magát az önkormányzat Gaál Kálmánról elnevezett gazdasági programjának megvalósítása mellett. Felmérte választókörzete problémáit, melyek sorában több út- és járdafelújítás szerepel, de fontosnak tartja a közbiztonság erősítését is. Szorgalmazza a város keleti részén élő gyermekeknek játszótér építését, a Sásastó Úti Óvoda felújítását, a Csegei-gödör és környezetének szabadidős parkká történő átalakítását, valamint a Keleti temető kegyeleti helyének mielőbbi megvalósítását. Kui Lajos önkormányzati képviselő a Humán Erőforrás Bizottság tagja.

Teljes méret

Molnár Imre tanító, közoktatási vezető. Jászberényben a Tanítóképző Főiskolán végzett, majd 2000-ben közoktatás-vezetői képzettséget szerzett. Jelenleg a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetője. A Kisújszállási Tenisz Szakosztály vezetője, aki büszke a szakosztály tagjainak kiváló sporteredményeire. 2006-tól a Megyei Közgyűlés tagja, jelenleg a Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottságának elnöke. Kisújszálláson a FIDESZ-Nagykun Polgári Kör tagjaként az 5. sz. választókerület képviselője. Jelenleg az önkormányzat Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságának elnöke. Vallja: „A tőlem telhető módon szeretném segíteni a választókörzetem és Kisújszállás lakóit. Támogatom az általunk ígért fejlesztési törekvéseket."

Teljes méret

Szarvák Márton vállalkozó. Iskoláit helyben kezdte, majd az érettségi után a József Attila Tudományegyetem Budapest Média Intézetére járt kommunikáció szakra. Tanulmányai után, 2000-től előbb alkalmazottként, majd 2004-től vállalkozóként, saját céget alapítva dolgozik Kisújszálláson a Magyar Telekom Nyrt. partnereként. Az Arany János Általános Iskola szülői munkaközösségének elnöke. Kisújszállás legnagyobb civil közösségének, a Munkás Horgász Egyesület Kisújszállásnak a vezetője. Három gyermek édesapja. Szabadidejét a családjával és hobbijával, a horgászattal tölti. A Jobbik kisújszállási szervezetének alelnöke, a képviselő-testületbe e párt tagjaként került be. A Humán Erőforrás Bizottság tagja. Hitvallása: „Az igazság szabaddá tesz!"

Teljes méret

Szepesi Jenő mezőgazdasági gépészmérnök. 1974-1995 között dolgozott a Tisza II. Mg. Tsz.-ben, valamint a Nagykun Mg. Tsz.-ben műszaki ágazat-vezetőként. 1992-től egy irodatechnikai Kft., valamint a helyi Telenor üzlet tulajdonosa. A város régi fotóinak lelkes gyűjtője, a jelen eseményeinek fotós megörökítője. Gyűjtőmunkája eredményeként jelent meg 2012-ben a Más vót az ílet... című könyv. 2002-től önkormányzati képviselő, jelenleg a FIDESZ-Nagykun Polgári Kör tagjaként a 7. sz. választókerület képviselője. 2002-től a képviselő-testület Környezetvédelmi, valamint Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságának tagja, 2006-tól 2012-ig a Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottságának elnöke. 2014-től a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tagja.

Teljes méret

Tóth Gyula közgazdasági érettségi és felsőfokú munkaügyi szakvizsgával rendelkezik. A Kunferr Acélszerkezeti Kft. alkalmazottja. Az MSZP Városi Szervezetének elnöke. 1998-tól 2010-ig önkormányzati képviselő. Ez alatt volt a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság, a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság tagja, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke. Az önkormányzat delegáltjaként tagja volt a Kossuth Lajos Általános Iskola iskola-székének is. 2002 és 2013 között a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat elnöke. Jelenleg a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tagja.

Teljes méret

Tuka Antal finommechanikai és műszeripari műszerész, távközléstechnikai üzemmérnök, valamint műszaki, informatika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus. 1984 és 1987 között gyártmányfejlesztő-ként dolgozott Törökszentmiklóson, majd ezt követően az Arany János Általános Iskola pedagógusa lett, jelenleg az össze-vont intézmény tagintézményvezetője. 2006 óta települési képviselő, jelenleg a FIDESZ-Nagykun Polgári Kör tagjaként az 1. sz. választókerület képviselője. A Humán Erőforrás Bizottság elnöke. Hitvallása: „Nagyon fontos számomra az emberi hangon megnyilvánuló együtt-működés a város, az itt élők érdekében. A magam részéről pozitív hozzáállást, tisztességet, empátiát, elkötelezettséget és szakértelmet ajánlok."