Hirdetőtábla
 

Értesítés rovarirtó-szeres védekezésről

 

 

Közigazgatási hatósági eljárás megindítása az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-kelet - Püspökladány közötti szakasz 2. nyomvonalváltozat létesítésére, környezetvédelmi engedély tárgyában

Környezetvédelmi engedély módosítása az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-kelet - Püspökladány közötti szakasz 2. nyomvonalváltozat létesítésére, figyelemmel az eljárásba bevont hatóságok nyilatkozatai, valamint a közreműködő szakhatóságok

 

Ingatlanértékesítés

Kisújszállás Város Önkormányzata nyilvános meghirdetés
útján értékesíti az alábbi ingatlanokat:


2005 hrsz. alatt felvett „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan

 

* * *

Kisújszállás Város Önkormányzata a tulajdonát képező  
hasznosítatlan termőföldek bérletére
pályázatot hirdet:

HIRDETMÉNY

Pályázati adatlap haszonbérleti szerződéshez

Pályázati adatlap rekreációs célú földszerzéshez

Pályázati adatlap haszonbérleti szerződéshez

Hirdetmény, termőföldek bérletére

* * *

Termőföld kifüggesztés

 

0840/8, 0911/12 hrsz-ú haszonbérleti szerződés

01033/11 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0756/2, 0977/3 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

7031 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0339/20 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0239/27 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

8152, 8153, 8154 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0506/4 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

097 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

01221/3 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

 

01218/2 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

4033 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

01131/46 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

01117/14 , 01117/15, 01117/16 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

01142/35 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

7477 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0390/2, 0818/12, 0416/7, 0818/12, 0416/7 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0508/11, 0883/45, 0506/7, 0796/4, 0883/45, 0395/9, 0497/17, 0377/4, 0994/22, 0462/8 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése (10 db)

0317/10 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0317/12 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0861/1, 0861/2 hrszú termőföld adásvételi szerződése

0863, 0405/1, (0541-0553-0554), 0798/7, 0914/1 hrsz-ú termőföld haszonbérleti szerződése

0841/37, 0841/44 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0308/9 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

7417 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0243/1 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0184/27 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0184/25 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0184/31 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0182/21 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

0184/26 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

4035 hrsz-ú termőföld adásvételi szerződése

Ingatlanárverési hirdetmény 0815/31 hrsz-ú termőföld

 

 

Agrárkamarai állásfoglalások

* * *

Karcagi, Szolnoki  Járási Hivatal Járási Földhivatala hirdetményei

* * *

NFA haszonbérleti pályázati felhívások/hirdetmények

* * *

Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos hirdetmények

* * *

Agrárkamarai állásfoglalások

* * *

Címkezelési döntések

Kisújszállás, Doboskert u. 2., 4.

Kisújszállás, Bánomkert út 147.

Kisújszállás, Szejkő tanya 1.

* * *

Egyéb hirdetmények

Tájékoztatás a földbizottságról

Felhívás Gazdálkodóknak

Előzetes vizsgálati kérelem üzemeltetni kívánt gyártócsarnok és kazánház beruházáshoz

Tájékoztatás méhészek részére

Tájékoztató az afrikai sertéspestisről

Felhívás